Change Currency: GBP

KARATE THE COMPLETE KATA

£29.99

Product Information

KARATE THE COMPLETE KATA by Hirokazu Kanazawa, President of Shotokan Karate-do International Federation.
Content:
HeainShodan, Nidan, sandan, Yondan, Godan, Tekki Shodan, Tekki Nidan, Tekki Sandan, Bassai dai, Sho, Kanku Dai, Sho,
Jion, Jiin, Empi, Jitte, Hangetsu, Gankaku, Chinte, Sochin, Meikyo, Nijushiho, Unsu, Wankan, Gojushiho Dai, Sho, Koryu Gankaku.

First Edition 2009
Hardback Edition
10.5" x 8"
240 pages

Product Code: SHOT93

Customer Reviews

This product hasn't been reviewed yet. Write a review

 

eCommerce by CubeCart